PC端广告手机注册不算量! 发布时间:2016-09-06 14:17:40

各位博客主: 

        您们好!近期较多会员对手机流量注册PC端广告算不算量很疑惑,现在此说明,PC端广告手机流量注册不算量,仅支持电脑流量合作,谢谢!     
 
        微博008广告联盟是国内最为专业的CPA广告联盟,期待广大站长的加入!!

                                                                                                                            微博008(www.weibo008.com
                                                                                                                                         2016年9月6日